• Haberler
    Haberler

Incoterms
Incoterms / Lojistik Terimleri

Incoterms / Lojistik Terimleri

A/V

Kıymet üzerinden

AF

Peşin avans navlun

AWB

Konşimento(Hava)

B/G

Gümrüğü ödenmemiş transit mal

BT

Yükleme ve boşaltma kuralları

CAD

Vesaik mukabili

CAG

Mal mukabili

CFR

Mal bedeli ve navlun

CIA

Peşin para

CIF

Mal bedeli Sigorta ve navlun (Deniz yolu )

CIP

Taşıma ve sigorta ödenmiş

CL

Alıcının bulunduğu istasyona teslim

COD

Teslimat anında ödeme

CONF

Teyit/Teyitli

COS

Sevkiyat anında peşin para

CPD

Vergi, rüsum gemi kiralayana ait

CPT

 

CR

Cari Kur

D/A

Kabul karşılığı vesaik

D/O

Teslimat emri

D/P

Vesaik mukabili ödeme

DAD

Tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılığında vesaik

DAF

Sınırda teslim

DDU

Vergileri ödenmemiş teslim

DEQ

Rıhtımda teslim (Vergileri ödenmiş)

DES

Gemide teslim

DFT

Poliçe/ Kambiyo senedi

ENCL

Ekleri

END

Ciro edilmiş/ ciro

ETA

Geminin tahmini varış zamanı

EXQ

Rıhtımda teslim

EXW

İşyerinde teslim

FD

Boşaltma masrafları gemiye ait olmaksızın

FAS

Gemi yanında teslim

FCA

Taşıyıcıya teslim

FAND

Navlun ve Sürastarya

FIB

Ambara teslim

FIO

Taşıyıcının yükleme ve boşaltma gideri ile ilgilisiz.

FIOS

FIO ve istif gideriyle ilgisi yoktur

FO

Boşaltma alıcıya ait

FOB

Gemi Bordasında teslim

FOC

Ücretsiz

FRFWR

D     Navlun vadeli

FRT

Navlun

FRTCO

LL     Navlun tahsil edilecek

FRTPP

Navlun peşin ödenmiş

GRWT

Brüt ağırlık

IOU

Size borcum, borç senedi

IRREV

Rücu edilmez (Gayrikabilirücu)

L/C

Akreditif

LO

Boşaltma satıcıya ait

M/R

Ordino/ Yükleme ordinosu

MIP

Deniz Sigortası poliçesi

PA

Vekaletname / Özel hesap

PB

Tasarruf Cüzdanı

TO

Ciro